FISKEOMRÅDE VINDELÄLVEN

LEADER - EN METOD FÖR ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

Hur redovisas ett projekt ?

När man fått ett projekt beviljat och beslut om detta från Jordbruksverket är det viktigt att noga läsa igenom beslutet. I detta anges tidsramen för projektet, när rekvisitioner av medel kan ske och annat som är viktigt att veta och förhålla sig till.

Oftast ges projektägaren möjlighet att rekvirera medel en eller flera gången under projektperioden. 

En rekvisition granskas dels av Fiskeområde Vindelälvens verksamhetsledare och slutligen även av en handläggare på Jordbruksverket. Tiden mellan du gjort en rekvisition och till att utbetalning sker kan variera mellan 2-6 månader. En komplett rekvisition underlättar handläggning och utbetalningen kan ske snabbare.

Som projektägare är det viktigt att man har tillräcklig likviditet att genomföra projektet eftersom all utbetalning av bidrag sker i efterskott.


Kom ihåg att råd och tips kan du alltid få av Fiskeområdets verksamhetsledare.