FISKEOMRÅDE VINDELÄLVEN

LEADER - EN METOD FÖR ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

Vem beslutar om projektstöd?

När du gjort din projektansökan på webben slussas den från Jordbruksverket vidare till föreningen Fiskeområde Vindelälvens kansli. Ansökan bereds då på kansliet och sen tar föreningens styrelse ett beslut om man skall prioritera den eller inte. Till sin hjälp i denna bedömning har man s.k. urvalskriterier som anpassats till de olika insatsområdena.

När styrelsen gjort sin bedömning skickas den till Jordbruksverket som tar det slutliga beslutet gällande ansökan.