FISKEOMRÅDE VINDELÄLVEN

LEADER - EN METOD FÖR ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

Blanketter.

Klicka här för att komma till Jordbruksverkets hemsida där de samlat blanketter för att hjälpa till vid ansökan.

För att underlätta handläggning av ansökningar är det nu meningen att ansökningar inom lokalt ledd utveckling skall ske digitalt. Om detta känns krångligt så ta gärna hjälp av verksamhetsledaren på kansliet. 

På Jordbruksverkets hemsida finns guider som kan vara till stor hjälp när man skall fylla i en ansökan om stöd så börja gärna med att titta på dessa.