FISKEOMRÅDE VINDELÄLVEN

LEADER - EN METOD FÖR ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

Söka projekt

Från den 1 februari 2016 är det möjligt att söka projektmedel från Fiskeområde Vindelälven till insatser som ligger i linje med vår strategi. Om ni känner att ni har ett bra projekt ni vill ansöka om så gör så här.

 

  • Läs igenom strategin för att se om dina/era idéer stämmer in i strategin och de insatsområden som finns i denna. Om du följer länken Strategin kan du läsa den i sin helhet. Under fliken Insatsområden finns de områden vi vill jobba med kortfattat beskrivna.
  • Kolla om du/ni uppfyller kriterierna för söka projektmedel från Fiskeområde Vindelälven. Se fliken Vem kan söka.
  •  Ansökningarna skall göras elektroniskt på Jordbruksverkets hemsida. Under fliken Blanketter hittar du dit. Ta gärna kontakt med vår verksamhetsledare Stig Westbergh om du har frågor eller behöver hjälp med att fylla i en ansökan.

Fiskeområde Vindelälven kommer att under åren 2016-2022 kunna fördela 10,5 mkr till olika projekt. Medlen kommer att fördelas mellan de insatsområden som beskrivs i strategin.