FISKEOMRÅDE VINDELÄLVEN

LEADER - EN METOD FÖR ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

Föreningen har för tillfället slut medel att bevilja till nya projekt. Med områdets strategi som grund har medlen fördelats till projekt för att uppnå de uppsatta målen.

Söker du kanske inspiration till ett projekt, kolla på listan över projekt som har beviljats stöd från europeiska havs- och fiskerifonden.

Intresserad på mer än bara havs- och fiskerifonden. Här hittar du projektbanker eller förteckningar över projekt som beviljats stöd genom alla fondernas program.

Läs Vindelälvens åtgärdsplan för kommande år här.

Vi har tillsammans med Ume-Vindelälvens fiskeråd och Stiftelsen Vindelälvsfiske tagit fram ett förslag om angelägna åtgärder för fiskets utveckling kommande år.

Fiskeområde Vindelälvens tankar inför nästa programperiod.

Jordbruks verkets Information om nästa programperiod 2021-2027

Laxracet utvalt som ett inspirerande projekt inom Lokalt ledd utveckling.
Läs Information om projektet RETROUT 2021 här.

Detta informationsblad skickades ut under våren 2021 till ca 4000 st fastighetsägare längs Vindelälven, Laisälven och nedre Umeälven i syfte att informera om projektet ReTrout.

Läs vår broschyr (2019) om vad som pågår i leaderområdet här.