FISKEOMRÅDE VINDELÄLVEN

LEADER - EN METOD FÖR ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

Föreningen har för tillfället slut medel att bevilja till nya projekt. Med områdets strategi som grund har medlen fördelats till projekt för att uppnå de uppsatta målen.

Söker du kanske inspiration till ett projekt, kolla på listan över projekt som har beviljats stöd från europeiska havs- och fiskerifonden.

Intresserad på mer än bara havs- och fiskerifonden. Här hittar du projektbanker eller förteckningar över projekt som beviljats stöd genom alla fondernas program.


Kallelse till årsmöte 26 april 2023
Årsmöte i Leader Fiskeområde Vindelälven sker den 26 april 2023, kl 10:00.
Årsmötet blir digitalt och kommer att genomföras med hjälp av den tekniska plattformen Zoom.


Länk till mötet skickas ut personligen efter anmälan till mötet. Anmälan görs till christian.tegenfeldt@vindeln.se senast den 24 april 2023.


Vi har tillsammans med Ume-Vindelälvens fiskeråd och Stiftelsen Vindelälvsfiske tagit fram ett förslag om angelägna åtgärder för fiskets utveckling kommande år.

 

 

 

 


I kartan nedan finns kort beskrivning om de projekt som beviljats av fiskeområde Vindelälven under denna programperiod. Nedan ser ni godkända projekt i hela Norrbotten och Västerbotten för de områden som är verksamma inom LEADER under programperioden 2014-2022.