FISKEOMRÅDE VINDELÄLVEN

LEADER - EN METOD FÖR ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

Om oss

Föreningen

Föreningen Vindelälvens Fiskeområde bildades den 20 augusti 2015. I stadgarna sägs att föreningens ändamål är att i Vindelälven och Umeälvens nedre del förbättra fiskeförvaltningen med mera fisk till nytta och nöje för ortsbor och besökare. Verksamheten har ett allmännyttigt ändamål.

Föreningen skall uppfylla riktlinjerna enligt ansökt Leader-strategi samt följa det som framgår av Leaderområdets startbeslut från Jordbruksverket.

Kansli

Vårt kansli är beläget i Vindelns kommunhus på Kommunalhusvägen 11 i Vindeln. Det är normalt bemannat med en verksamhetsledare. 

  

Christian Tegenfeldt

Verksamhetsledare
073-0556227
christian.tegenfeldt@vindeln.se