FISKEOMRÅDE VINDELÄLVEN

LEADER - EN METOD FÖR ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

Projektnamn: Projekt Se Vindelälven - avslutat     
Projektägare: Fiskeområde Vindelälven                Projektbudget: 582 066kr

Syfte och mål med projektet Syftet med projektet är att lägga grunden till vad som behövs för att öka tillgängligheten till älven såväl fysiskt som digitalt. 
Målet med projektet är att älven inventerats avseende tillgänglighet, att ett system för zonering av fisket tagits fram och att ett förslag till en gemensam hänvisningsskyltning för området gällande fisket tagits fram. 


 

Kontakt projektledare:

Christian Tegenfeldt - 0730 556 227

christian.tegenfeldt@vindeln.se

 

     Delrapport 1 

Ännu ingen delrapport inlämnad.