FISKEOMRÅDE VINDELÄLVEN

LEADER - EN METOD FÖR ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

Projektnamn: Samordning Fiske 2016-2019 - avslutat                

Projektägare: Vindelns kommun             Projektbudget: 1 083 774 kr

 

Syfte och mål med projektet

Syftet med projektet är att uppnå en bra samverkan mellan de organisationer som förväntas vara delaktiga i genomförandet av Leader Fiskeområde Vindelälvens strategi. Projektet syftar också till att samordna annan projektverksamhet med fiskeområdets och på detta sätt optimera utfallet av den sammanlagda projektverksamheten inom området. Målet är att uppnå en bra samverkan mellan de organisationer som förväntas vara delaktiga och bidra till att projektansökningar upprättas inom fiskeområdet Vindelälven. Syfte och mål med projektet framgår också i ansökan.

Projektet består i att:

- Delta i möten med organisationerna Kust till Fjäll, Stiftelsen Vindelälvsfiske, Ume-Vindelälvens Fiskeråd, SLU, Umeå Universitet, Leaderområdena Lappland 2020 och Skellefte älvdal samt destinationsbolagen Swedish Lapland och Gold of Lapland. Detta för att uppnå en bättre samordning.

- Föra dialog med handläggare i Stiftelsen Vindelälvsfiske gällande projekt och projektansökningar.

- Samarbeta med projektledare inom Biosfärsområdeskandidatur Vindelälven-Juhtatdahka gällande gemensamma framtidsfrågor.

- Samarbeta med destinationsbolagen om gemensamma intressen gällande sportfiskenäringen.

 

Kontakt projektledare:

Stig Westbergh

stig.westbergh@vindeln.se

tel. 0705267114