FISKEOMRÅDE VINDELÄLVEN

LEADER - EN METOD FÖR ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

Projektnamn: Retrout 2016-2021  

Projektägare: Ume-Vindelälvens Fiskeråd                   Projektbudget: 2 136 056 kr 

Syfte och mål med projektet

 

·        Öka mängden havsvandrande öring i Vindelälven med biflöden.

·        Öka kunskapen om vilka metoder/modeller för återintroduktion av havsöring restaurerade vattendrag som fungerar bäst.

·        Öka kunskapen om hur introducerad havsöring interagerar med befintliga, lokala stammar, av öring.

·        Utveckla metoder för studier av öringens vandringsmönster. 

·        Vi 2020 skall ha återetablerat havsvandrande stammar av öring i 3-5 biflöden till Vindelälven.

·        Vi 2020 skall ha bättre kunskap om återintroduktion av havsöring fungerar och vilka vattendrag och metoder som är bäst lämpade att satsa vidare på.

  ·        På sikt kunna fasa ut kompensationsutsättningar av havsöring i Stornorrfors genom att stärka bestånd och egenproduktion i älv och biflöden  

https://www.facebook.com/vindelalvsfiske/

Kontakt projektledare:

Daniel Holmqvist

daniel.holmqvist@lycksele.se

tel. 0706084540