FISKEOMRÅDE VINDELÄLVEN

LEADER - EN METOD FÖR ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

Projektnamn: Projekt Sik
Projektägare: Salteriet byviken AB                 Projektbudget: 359 000kr

Syfte och mål med projektet 

Syftet med insatsen är att skapa mer sysselsättning och öka lönsamheten för fiskare samt förädling- och försäljningsled genom att bättre tillvarata den resurs av sik som finns i området. Insatsen skall också leda till att det tillkommer en lokalt producerad produkt på den regionala marknaden. Detta genom att införskaffa maskiner för att kunna producera benfria filéer.

För att uppnå syftet består insatsen av en investering bestående av en filémaskin, en skinndragare, en pinndragare och en fjällmaskin. Förutom detta också en marknadsföring av den nya produkten. 

Kontakt projektledare:

Nils-Erik Sjöström - 070 6891689
bredvikensfisk@gmail.com

http://www.gamlasalteriet.se/