FISKEOMRÅDE VINDELÄLVEN

LEADER - EN METOD FÖR ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

Projektnamn: projekt Förvaltning FVO:n  2016-2021  

Projektägare: Ume-Vindelälvens Fiskeråd                   Projektbudget: 1 600 949 kr 

Syfte och mål med projektet

·        Få med unga och kvinnor i större omfattning i fiskets förvaltning.

·        Tillsammans med föreningarna ta fram modeller som underlättar förvaltningen av områdena. I detta arbete ta hjälp av det IT (hemsidor m.m.) kan erbjuda.

·        Implementera modeller för samverkan mellan föreningar som underlättar föreningens verksamhet

·        Ta fram grundmodell till en Fiskevårdsplan, ett regelverk med fångstbegränsningar, minimimått, fisketider m.m.

·        Hitta vägar där Facebook och andra sociala medier kan nyttjas bättre i förvaltningsarbetet.  

·        Få fiskevårdsområdesföreningarna att sätta mål för sin verksamhet

·        Hitta former för samarbeten mellan Fiskevårdsområden/samfällighetsföreningar  

·        Att det vid projektets avslut andelen yngre och kvinnor är större i fiskevårdsorganisationerna än vid projektets uppstart

·        Att minst 10 områden tagit fram nya fiskevårdsplaner för sina resp. områden.  

https://www.facebook.com/vindelalvsfiske/

Kontakt projektledare:

Daniel Holmqvist

daniel.holmqvist@lycksele.se

tel. 0706084540