FISKEOMRÅDE VINDELÄLVEN

LEADER - EN METOD FÖR ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

Projektnamn: Fiskedestination Laisdalen
Projektägare: Arjeplogs kommun        Projektbudget: 414 296kr

Syfte och mål med projektet  Projektets syfte är att göra fisket mer tillgängligt genom bland annat upprustning av stigar och vägar, samt genom en hemsida som ska innehålla värdefull information och funktion.


Kontakt projektledare:

Magnus Bidner

magnus.bidner@ekom.se