FISKEOMRÅDE VINDELÄLVEN

LEADER - EN METOD FÖR ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

Projektnamn: Driftsstöd Leaderområde Vindelälven 2016-2023  

Projektägare: Fiskeområde Vindelälven                   Projektbudget: 3 500 000 kr


Syfte och mål med projektet

Att utifrån Utvecklingsstrategin arbeta med lokalt ledd utveckling i Fiskeområde Vindelälven. Projektet ska driva kansli- och LAG-verksamhet. Projektet syftar också till att sprida information om områdets existens och möjlighet att söka projektmedel.

Projektet består av att administrera, besluta, mobilisera och stötta projektsökande vid ansökning, genomförande och slutrapportering av projekt. Projektet omfattar utgifter för leaderkontor, LAG, mobiliseringsinsatser och andra utgifter som är del av verksamheten.


Kontakt projektledare:

Christian Tegenfeldt

christian.tegenfeldt@vindeln.se

tel. 073-0556227