FISKEOMRÅDE VINDELÄLVEN

LEADER - EN METOD FÖR ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

Projektnamn: Catch & Release
Projektägare: Gold of Lapland                Projektbudget: 419 748kr

Syfte och mål med projektet 

Projektet vill jobba för att fler småskaliga verksamheter utvecklar sitt utbud inom fisketurism i projektområdet.

Bakgrunden är att det i dagsläget finns få entreprenörer inom fiske längs Vindelälven. Det är också en brist på logi för fiskegäster vilket i dagsläget är en flaskhals för utveckling. Det finns en stor potential i den utländska marknaden när det gäller sportfiske, t ex från Nederländerna, men vi ser också behovet av kunskap kring hur man arbetar med den utländska marknaden för att skapa lönsamhet.

Syftet med projektet är att fler småskaliga verksamheter inom projektområdet startar/kompletterar sin verksamhet med att erbjuda kommersiella fiskeupplevelser genom att de erbjuds coachning och mentorskap.

Målet är att 3 – 5 företag startas varav 2 – 3 är helt nya entreprenörer och 2 – 3 är befintliga företag som utvecklar sin verksamhet.

Vi tänker inventera Vindelälvsområdet med omnejd för att hitta intresserade personer och företag och även möjliga boenden som är lämpliga för fiskegästerna. Här avser vi att ta del av den kompetens, erfarenhet och nätverk som finns inom Leaderkansliet. Vi kartlägger vilka fastigheter som är tillgängliga för ändamålet och en speciell uppvaktning av lantbrukare och samer längs området kommer att ske.

För att hitta målgruppen i projektet kommer vi att genom kommunikation på olika sätt söka efter intresserade och bjuda in till möten där vi informerar om projektet. Vi planerar fem informationsmöten under projektperioden.

Intresserade kan sedan ansöka om att få vara med i projektet och få coachning och en mentor. 
Vi tar fram urvalskriterier för vilka som antas till projektet. Coachning från en mentor kan t ex bestå av följande:
1. Hemsidor, tips & trix, språkanpassning, sökmotorsoptimering
2. Kundkunskap – vem är gästen, vilka förväntningar har de? Internationella gäster, vad ska man göra och vad ska man inte göra! Värdskap.
3. Prissättning, försäljning, svara snabbt, avtal, fakturering
4. Hållbarhetsfrågor, catch & release, tillgång till frysar  mm

Vi kommer även att arrangera en workshop om hur man arbetar med utländska researrangörer som specialiserar sig på fiske.

Kontakt projektledare:

Floriane Colonnier - 073–328 56 26

floriane.colonnier@goldoflapland.com 

https://www.facebook.com/catchandreleasevindelalven/

https://www.goldoflapland.com/

https://www.laplandtime.com/